OSTATNIE REALIZACJE!

Widok okna wyboru Logowanie, Złóż Wniosek. Widok listy złożonych wniosków o dostęp do bazy danych SIO. Widok wyboru bazy danych do której system zostanie zalogowany.

nazwa projektu: SIO - System Informacji Oświatowej

data wykonania: listopad 2012

link: SIO

wykorzystane technologie: Adobe Air, Apache Flex, Parsley, Maven, Ant, Sqlite

opis: Wielomodułowa aplikacji gromadząca dane niezbędne do podziału części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 139, poz. 814, zmiana Dz. U. z 2012 r. Nr 941). Porogramownie nowych funkcjonalności, pisanie testów jednostkowych, poprawa błędów. Odpowiedzialność za budowanie wersji instalacyjne przy użyciu Maven.

Widok logowania programu Ipload. Widok listy wszystkich zakupionych utworów. Widok listy sklepu Ipload.

nazwa projektu: Ipload - aplikacja do pobierania muzyki

data wykonania: styczeń 2012

link: www.iplay.pl/ipload

wykorzystane technologie: Adobe Air, Adobe Flex 4, Fabrication Framework

opis: Ipload aplikacja umożliwiająca pobieranie utworów mp3 zakupionych w portalu iplay.pl.

Widok strony głównej Widok jednego z wyskakujących okien oraz komunikatów błędów przy wysyłaniu email.

nazwa projektu: Dj Hellix - strona internetowa

data wykonania: maj 2011

link: www.djhellix.eu

wykorzystane technologie: Zend Framework, Open Power Template, jQuery

opis: Pocięcie strony do xHtml. Implementacja w php całości back-end-u, implementacja animacji w jQuery.

Strona główna Widok jednego z wyskakujących okien

nazwa projektu: Ruben M. - strona internetowa

data wykonania: kwiecień 2011

link: www.rubenm.eu

wykorzystane technologie: Zend Framework, Open Power Template, jQuery, Flex

opis: Pocięcie strony do xHtml. Implementacja w php całości back-end-u, implementacja animacji w jQuery. Dostosowanie playera mp3 we flex-ie do potrzeb strony.

Widok listy zapisów systemu e-uszki Widok listy uczniów systemu e-uszki

nazwa projektu: E-Uszki System

data wykonania: luty 2011

link: www.uszki.pl

wykorzystane technologie: Zend Framework, Open Power Template, jQuery, Flex

opis: Współtworzyłem system do zarządzania informacjami w firmie uszki. Zajmowałem się modułami dotyczącymi danych personalnych oraz raportowaniem.


Technologie kółko